O savezu

Osnovan 6. lipnja 1948. u Zagrebu.
Član međunarodne streljačke sportske federacije (International Shooting Sport Federation - ISSF) i Europske streljačke konfederacije (European Shooting Confederation - ESC) od 26. travnja 1992. godine.
Član međunarodne samostrelske unije (Internationale Armbrustschützen Union / International Crossbow Shooting Union - IAU) od 1993. godine