NADZORNI ODBOR


Nadzorni odbor broji 5 članova, a u mandatu 2020-2024 čine ga:

Boris Šest.
Goran Lučić,
Ivica Krajcar,
Marijan Turk,
Željko Ivačić.